• Derandein Fundazioa

Mejoramos la seguridad alimentaria en Dudga, Etiopía

En Etiopía, las zonas rurales hacen frente a importantes retos para producir suficientes productos nutricionales dada la baja calidad de las tierras, derivada de la falta de fertilización, el acceso limitado al agua y a herramientas, así como a productos de cultivo. Además, el cambio climático, la pobreza, las enfermedades y la falta de acceso al mercado laboral, contribuyen a la dificultad que tienen estas zonas para ser seguras desde el punto de vista de la alimentación.

Teniendo en cuenta este contexto, la contraparte local Ethiopian Catholic Church Social and Development Commission Branch Office of Meki, conceptualizó un proyecto piloto innovador de huertas basadas en la técnica de la permacultura que ha concluido el pasado mes de junio de 2020. Este proyecto, financiado por Kutxa Fundazioa, ha tenido como objetivo contribuir a que las familias beneficiarias mejoraran su estado nutricional a través de formaciones en diversas materias como el cultivo basado en la permacultura, la nutrición y prácticas de alimentación, la generación de fuentes de ingreso alternativas, y la protección medioambiental.

El proyecto piloto se ha implementado en 4 poblaciones de intervención, y las personas beneficiarias directas han sido 8 mujeres (8 unidades familiares) con experiencia agrícola. Además de las formaciones y la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, cada beneficiaria ha recibido materiales y herramientas necesarias, así como semillas y otros recursos. Cada unidad familiar ha recibido el apoyo y el asesoramiento técnico de personas expertas en la materia.

Los resultados del proyecto han sido muy positivos, dado que además de garantizar el acceso a alimentos nutritivos y suficientes a las familias y su comunidad, ha generado también nuevas de fuentes de ingreso.


------


Elikadura-segurtasuna hobetu dugu Dudga-n (Etiopia)

Etiopian, landa-eremuek erronka handiei egin behar diete aurre nutrizio-produktu nahikoak produzitzeko, bertako lurren kalitatea txarra baita ongarriketarik ezaren eta ura, tresnak eta laborantza-produktuak lortzeko aukera mugatuaren ondorioz. Gainera, klima-aldaketak, pobreziak, gaixotasunek eta lan-merkatuan txertatzeko aukerarik ezak areagotu egiten dute eremu horiek elikaduraren ikuspuntutik seguruak izateko duten zailtasuna.

Testuinguru hori kontuan hartuta, Ethiopian Catholic Church Social and Development Commission Branch Office of Meki tokiko kontraparteak permakulturaren teknikan oinarritutako baratze batzuen proiektu pilotu berritzaile bat kontzeptualizatu zuen, eta 2020ko ekainean amaitu zen. Proiektu hori Kutxa Fundazioak finantzatu du, eta familia onuradunen nutrizio-egoera hainbat arlotako prestakuntzaren bidez hobetzea izan du helburu. Arlo horien artean, permakulturan oinarritutako laborantza, nutrizioa eta elikadura-jardunbideak, diru-sarrera iturri alternatiboak eta ingurumenaren babesa aipa daitezke.

Proiektu pilotua 4 herritan ezarri da, eta zuzeneko onuradunak nekazaritzan esperientzia duten 8 emakume izan dira (8 familia-unitate). Prestatzeaz eta eskuratutako ezagutzak praktikan jartzeaz gain, onuradun bakoitzak beharrezkoak diren materialak eta tresnak, haziak eta beste baliabide batzuk jaso ditu. Halaber, familia-unitate bakoitzak arloko adituen babesa eta aholkularitza teknikoa jaso du.

Proiektuaren emaitzak oso positiboak izan dira, familiei eta haien komunitateari elikagai nutritibo nahikoak eskuratzeko aukera bermatzeaz gain diru-sarrera iturri berriak sortu baititu.CONTACTA

Avenida Iparraguirre 59 - 3º 

48980 Santurtzi (Bizkaia)

Teléfono: +34 944939270

E-mail: derandein@derandein.org

Derandein Fundazioa es una Obra Social de:

Logo VASCO.jpg
  • Facebook Derandein
  • Twitter Derandein
  • YouTube Derandein

© 2021 Derandein Fundazioa