• Derandein Fundazioa

Nuevas prácticas productivas en Kokuselei, Kenia


La región de Kokuselei, en Kenia, sufre continuas sequias y hambrunas periódicas, por lo que el acceso en todo momento -ya sea físico, social y económico- a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir las necesidades nutricionales de la población local es clave para asegurar su desarrollo, particularmente entre los colectivos más vulnerables como es la infancia.


En este contexto, nuestra contraparte local, la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol, ha puesto en marcha un proyecto que buscar dar una respuesta integral a la malnutrición infantil en las comunidades de Kabosan y Keapat situadas en Kokuselei, Turkana Norte. El proyecto plantea una aproximación multisectorial a través de la puesta en marcha de actividades agrícolas sostenibles, incluida la apicultura como innovación, la gestión de la alimentación, la salud infantil, la formación en salud, y el cuidado del medio ambiente.


Así, el proyecto logrará generar impacto en tres ámbitos principalmente: la salud (particularmente de la infancia), la economía local (mediante el fortalecimiento y la diversificación de los negocios) y el medio ambiente (a través de una producción ecológica y la preservación medioambiental).


Este proyecto cuenta con la colaboración financiera de Kutxa Fundazioa.


-----


Ekoizpen-jarduera berriak Kokuselei eskualdean (Kenya)


Kenyako Kokuselei eskualdean lehorteak etengabeak dira eta goseteak pairatzen dituzte aldizka. Horregatik, ingurunearen garapena ziurtatzeko, funtsezkoa da tokiko bizilagunen nutrizio-beharrei aurre egiteko nahikoa elikagai eskura izatea —fisikoki, sozialki eta ekonomikoki eskuragarri—, betiere elikagai seguruak eta elikagarriak, batez ere talde zaurgarrienentzat, haurrentzat, adibidez.


Egoera horretan, gure tokiko kontraparteak, San Paulo Apostoluaren Misio Komunitateak, haurren malnutrizioari aurre egiteko proiektua jarri du martxan Kabosan eta Keapat komunitateetan, Kokuselei eskualdean, Turkanako iparraldean. Proiektuak askotariko sektoreetara hurbiltzea proposatzen du, eta, horretarako, ekimen hauek hartzen ditu barne: nekazaritza-jarduera jasangarriak abian jartzea —erlezaintza ere bai, berrikuntza gisa—, elikadura kudeatzea, haurren osasuna sustatzea, osasun-prestakuntza bultzatzea eta ingurumena zaintzea.


Modu horretan, proiektuak hiru eremu nagusitan eragitea lortuko du: osasunean (batez ere haurrei dagokienez), tokiko ekonomian (negozioak sendotuz eta dibertsifikatuz) eta ingurumenean (ekoizpen ekologikoaren bidez eta ingurumena zainduz).


Proiektuak Kutxa Fundazioaren laguntza finantzarioa du.

CONTACTA

Avenida Iparraguirre 59 - 3º 

48980 Santurtzi (Bizkaia)

Teléfono: +34 944939270

E-mail: derandein@derandein.org

Derandein Fundazioa es una Obra Social de:

Logo VASCO.jpg
  • LinkedIn - Gris Círculo
  • Facebook Derandein
  • Twitter Derandein
  • YouTube Derandein

© 2021 Derandein Fundazioa